Ve čtvrtek, dne 10. 5. 2018, proběhla v odpoledních hodinách ve třídě Slůňat i Medvíďat besídka pro maminky. Děti z obou tříd předvedly krásná vystoupení, maminkám zazpívaly písničky, zatancovaly tanečky, zarecitovaly básničky a v neposlední řadě je odměnily dárečkem, přáníčkem, kytičkou a pusinkou z lásky.