Co nám přinese nový školní rok ?

Prázdniny skončily a je tu začátek nového školního roku. Co nám asi přinese? A jsme dobře připraveni na všechny výzvy, které nás čekají? To jsou otázky, které si klademe. Bohužel na některé již známe odpověď. Slibovaná reforma financování regionálního školství se odkládá. Z toho nemám jako ředitelka mateřské školy radost. Normativní financování podle počtu dětí znamená pro naši školku poprvé trochu problém. Zápis byl v květnu totiž mnohem slabší než v minulých letech. Pravděpodobně začal nástup slabších ročníků. Reforma financování slibovala, že bude dost peněz na platy potřebných pedagogů i při  menších počtech dětí ve třídách, než je tomu při financování normativním. Její odklad pro nás znamená nutnost šetřit. V praxi to znamená  snížení počtu učitelek o jednu a částečné snížení úvazků i některých provozních zaměstnanců. Doufejme jen, že slibovaná reforma nebude odkládána do nekonečna a nám se podaří toto těžké období překonat.

Další výzvou je inkluzivní vzdělávání. Dětí, které potřebují speciální podporu při vzdělávání pomocí asistenta pedagoga, přibývá. V nadcházejícím školním roce budou naši školku navštěvovat čtyři děti s asistentkou a další děti s potřebou speciální logopedické podpory. Tuto logopedickou podporu jsou schopné poskytovat paní učitelky z naší MŠ, které v minulém roce v rámci vzdělávání  „Šablony pro mateřské školy“ absolvovaly kurz pro logopedické asistenty. Potřebné  asistenty pedagoga  se nám podařilo zajistit, i když to nebyl právě lehký úkol. Při inkluzivním vzdělávání budeme spolupracovat tak jako v minulosti s PPP a SPČ v Benešově a také s klinickým logopedem. Doufáme, že zkušenosti, které v této oblasti  máme, nám pomohou zvládnout i tyto nové výzvy. V minulém školním roce nastartovalo MŠMT lepší financování inkluzivního vzdělávání a my věříme, že tento trend bude pokračovat i do budoucna a že na asistenty pedagoga a další podpůrná opatření dostaneme potřebné finance.  Taťána Mastná, ředitelka MŠ.