Na den 10. 5. 2022 jsme se s paní učitelkami velmi těšili. Učili jsme se nové písničky, básničky a tance. Počasí nám krásně přálo, a tak se odpoledne na zahradě naší MŠ sešli nejen maminky, ale i tatínkové, babičky, sourozenci a další. Jako překvapení jsme maminkám zatančili a zazpívali a na závěr si i maminky a někteří tatínkové zatančili s námi. Poté následovalo opékání buřtíků. Při odchodu obdržela každá maminka květinu, keramický dárek a přání. Bylo to krásné odpoledne v naší MŠ.