Dne 22. 4. 2022 třída Štěňat oslavila Den Země v Lesoparku Sladovka, Benešov. Nejdříve nás ekovláček dovezl k zimnímu stadionu, kde jsme si pověděli o důležitosti Dne Země, a jak je velmi důležité pro naší Zemi i nás všechny, se o Zemi starat a pečovat o ni. Od samého začátku děti aktivně sbíraly veškeré odpadky, které cestou nacházely. Děti samotné byly překvapené, kolik odpadu se v lesoparku našlo, a jak se lidé chovají k přírodě. Společně sledovali přírodu, přírodniny, hmyz, ptáčky a zvířátka, někdy i za pomocí lupy. Velkým objevem byla např. volavka popelavá na rybníčku Malá Magorka. Děti plnily úkoly, sbíraly přírodniny a květiny do plata od vajíček a předháněly se, která skupina bude první. Sbíraly a počítaly přírodniny. Velkou zábavou bylo objímání stromů a čerpání z nich energii, sledování broučků, mravenců, ploštic, myších dírek a poslouchání ptačího zpěvu a rozeznávání druhů ptáčků. Putování bylo propojeno s pohybovými aktivitami, či závody. Vše se uzavřelo pokladem ze sušenek, které na místě snědly. Za aktivní účast z celého dne obdržely děti diplomy a pracovní listy, kde zaškrtávaly, co za celý den viděly, a co sesbíraly. Od putování nás neodradilo ani nepříznivé počasí. Cílem dnešního dne bylo dětem ukázat důležitost přírody a její ochrany. Vštípit jim zodpovědné a respektující chování k živé i neživé přírodě, již od předškolního věku.

Bc. Lenka Kristiňáková, Dis.