V úterý, dne 25. 9. 2018, jsme si ve školce uspořádali akci s názvem „Děti hrají divadélko dětem.“ Bylo to především za účelem přivítání nových dětí u nás ve školce.Velké děti ze třídy Medvíďat si nacvičily pohádku „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“ a zahrály ji malým dětem ze třídy Slůňat. Slůňátkům se v našem divadélku líbilo, představení si užili, hercům zatleskali a po představení si i oni sami vyzkoušeli pohádkové čepičky a vcítili se tak do role herců. Děti z obou tříd byly moc šikovné a tato společná akce u nich sklidila velký úspěch.