Dne 26. 4. 2022 v rámci týdenního vzdělávacího programu „Město, ve kterém žiji“ se třída Štěňat podívala na Radnici Města Benešov. Celou exkurzi provázela p. Mgr. Kárová, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu. Dětem vyprávěla o Radnici a městském úřadu. O jednotlivých odborech a odděleních, zábavnou a hravou formou. Začátek exkurze byl zahájen v zasedací místnosti a děti mohly sedět u velkého stolu, kde zasedá pan starosta se svými radními. Poté se děti podívali k veliteli městské policie p. Bc. Stulíkovi, kde byl dětem ukázán kamerový systém Benešova. P. Kárová vyprávěla o bezpečnosti a práci Městské policie. Závěr exkurze byl zakončen ve „starostovně“ s panem starostou Ing. J. Hlavničkou, který si s dětmi povídal o jeho práci starosty, rozdal dětem sladkosti a společně se s nimi vyfotil. Cílem exkurze bylo dětem přestavit i důležitost Města Benešov a Městského úřadu a jak je důležitý pro náš život, a co vše je možné na městském úřadě vyřídit. Touto cestou velmi děkujeme vedení města za příjemnou exkurzi.

Dana Laštovková, Bc. Lenka Kristiňáková, Dis.