Dne 10. 5. 2022 se děti ze třídy Štěňátek zúčastnily exkurze na Středním odborném učilišti stavební
Jana Nohy v Benešově. V rámci týdenního vzdělávacího programu „Řemesla a profese“ byl dětem
předveden obor truhlář, instalatér a aranžér. Děti byly provedeny dílnami, osahaly si brusné papíry a
přivoněly ke dřevu. Z velkých dřevěných kostek postavili komíny a pyramidy. U instalatérů si děti
prohlédly vodovodní trubky a instalatérské nářadí. Součástí exkurze byla návštěva v dílnách oboru
aranžér. Děti na závěr dostaly dárek a čokoládu. Exkurze se předškolákům líbila, nadšeně se vyptávali
a odpovídali na položené otázky. V jídelně učiliště si snědli svačinu a poté jsme se vrátili do školky.
Na návštěvu do SOU chodíme s našimi předškoláky pravidelně i z důvodu propojení polytechnické
výuky. Touto cestou děkujeme paní ředitelce PaedDr. Budyové MBA, p. Rollové a všem vedoucím
učitelům oborů za umožnění exkurze.

Daniela Laštovková a Bc. Lenka Kristiňáková, DiS.