1 / 1Vážení rodiče.
V pondělí, 12.4.2021, začíná prezenční vzdělávání předškoláků, kteří mají předškolní vzdělávání povinné. Přiveďte tedy děti do školky. Tímto dnem končí distanční vzdělávání.  
Děti nebudou muset mít ve školce roušky. Zda se budou děti testovat, v tuto chvíli nevím. Rodiče dětí tímto žádám, aby dodržovali všechna nastavená epidemiologická opatření / respirátory, desinfekce na ruce při vstupu do budovy / a  do školky přiváděli pouze děti zdravé bez příznaků respiračního onemocnění.
Z důvodu rozdělení dětí do malých skupin, dojde v mateřské škole k organizačním změnám. Některé třídy musíme rozdělit a jiné třídy v budovách školy přesunout.
A to takto:
Polovina dětí ze třídy Motýlci bude navštěvovat svou třídu a polovina třídu Berušky.
Děti ze třídy Berušky se přesunou do třídy Koťata na hlavní budově MŠ.
Polovina dětí ze třídy Ježci bude navštěvovat svou třídu a polovina třídu Myšky.
Děti ze třídy Žabky zůstávají ve své třídě, stejně tak děti ze třídy Slůňata.  
Třídy Štěňátka, Berušky, Žabky a Slůňata navštěvuje takový počet předškoláků, který splňuje maximální počet 15 dětí, není tedy třeba tyto třídy dělit.
Na všech třídách bude provoz od 6.30 – 17.00 hod. V půlených třídách budou mít děti dopoledne své učitelky a odpoledne tam budou suplovat učitelky ze tříd, které momentálně nebudou mladšími dětmi navštěvovány. Složení učitelek bude po celou dobu stabilní, učitelky se nebudou na třídách střídat, pokud to jen bude možné.
Ještě před nástupem dětí učitelky připraví šatny tak, aby byly volné pro děti z přesunutých tříd. V pondělí ráno rodiče předškoláků ze tříd, které se přesunují, bez zbytečného prodlení přenesou věci svým dětem z jejich původních šaten do nových / všechny děti z Berušek do Koťátek, polovina dětí ze třídy Motýlci do Berušek, polovina dětí z Ježků do Myšek /.
Děti ze tříd, které se budou půlit, rozdělí třídní učitelky a na dveře u šaten vyvěsí seznamy. Při rozdělování dětí přihlédnou ke kamarádským vztahům mezi nimi.
Paní učitelky rodičům dětí, kterých se týkají změny, ještě pošlou sms zprávu nebo email.                            

Taťána Mastná, ředitelka MŠ.