Adaptace dítěte na mateřskou školu.

V roce 2012 vydala Asociace inovativního farmaceutického průmyslu spolu s GlaxoSmithKline s. r. o. reklamní leták na očkování dětí, který nazvala „Desatero pro rodiče před nástupem do školky“. S. Hoskovcová v něm uvádí 10 dobrých rad, které usnadní nástup do školky dětem i jejich rodičům. Radí:

1) aby rodiče s dítětem mluvili o všem, co se týká školky, vyhnuli se barvitým a negativním popisům,

2) zvykali dítě na odloučení. Při odchodu o tom dítěti láskyplně a s jistotou řekli, protože dítě potřebuje mít pocit, že se na rodiče může spolehnout,

3) vedli dítě k samostatnosti, zejména v hygieně, oblékání a jídle,

4) dávali dítěti najevo, že rozumí jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujišťovali ho, že mu věří, že to zvládne. Nikdy dítěti školkou nevyhrožovali,

5) pokud bude dítě plakat, byli přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat, na druhé straně by rodič neměl odcházet narychlo nebo tajně ani ve vzteku po hádce s dítětem,

6) měl by dát dítěti s sebou něco důvěrného, např. plyšáka,

7) měl by plnit svoje sliby. Pokud dítěti slíbí, že pro ně přijde po obědě, skutečně by měl přijít,

8) zbavit se své úzkosti, aby je nepřenášel na dítě,

9) neslibovat dítěti odměny předem,

10) doporučuje rodičům promluvit si o možnostech postupné adaptace dítěte předem.

Leták zároveň informuje rodiče o tom, co by jejich dítě mělo zvládat před nástupem do mateřské školy: znát své jméno a příjmení; umět si říci, co chce, co potřebuje; spolupracovat při oblékání a svlékání; umět nazouvat a vyzouvat obuv; vysmrkat se a používat kapesník; držet lžíci a umět se najíst; při jídle sedět u stolu; umět pít z hrnečku a skleničky; používat toaletu; umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku; umět si vyčistit zuby; ujít kratší vzdálenosti během pobytu venku.

Vlastní průběh adaptace dítěte na vstup do mateřské školy je zcela individuální. Respektuje individualitu každého dítěte. U některých trvá několik dní, většina dětí se zadaptuje v průběhu měsíce. Všechny děti mají možnost adaptovat se podle svých individuálních potřeb. Problémem je přerušení docházky do mateřské školy např. z důvodu nemoci. Po návratu do mateřské školy totiž začíná proces adaptace znovu.

Pravděpodobný průběh adaptace vypadá asi takto: První den přijdou do mateřské školy rodič s dítětem na krátkou návštěvu. Seznámí se s místem v šatně, ve třídě se seznámí s paní učitelkou (dobré je, když jsou první dny přítomné obě učitelky), prohlédnou si třídu, případně si vyberou některou z hraček či herních koutů a hrají si. Učitelka se snaží, pokud není rodič sám iniciativní, zapojit jej. Doporučí mu, aby s dítětem chodil po třídě, prohlíželi si spolu, kde co je, pozorovali spolu, co dělají děti. Druhý den přijdou na delší chvíli, třetí den se po domluvě s dítětem rodič na nějakou dobu vzdálí. Je nezbytné, aby dítě vědělo, že rodič odejde, nebude ve třídě, ale vrátí se.