Informace k dopravní situaci na příjezdu k MŠ Dukelská.
V souvislosti s příjezdem na parkoviště u MŠ Dukelská vás upozorňujeme na úpravu provozu
v ulici Mendelova, kde je umístěn semafor, který řídí obousměrný provoz v této ulici. Lze
předpokládat, že se budou v obou směrech, tj. na vjezdu do i na výjezdu z parkoviště tvořit
fronty aut. Doporučujeme vám, abyste nechávali auto na parkovišti u Pražských kasáren
nebo jinde a ke školce chodili pěšky, alespoň v čase od 7.30 hod. – 8.15 hod., kdy vás obvykle
přijíždí nejvíc.
Do ukončení tohoto dopravního omezení upravujeme ranní příchod dětí do MŠ Dukelská do
8.40 hod.
Taťána Mastná, ředitelka MŠ.