Zápis dětí pro školní rok 2020/21 v MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy č.: 38xk2wa

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou, nebo vhodit do schránky, která je umístěna na plotě zahrady na straně do Dukelské ulice

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Termín osobního podání: 12.5.2020 od 8.00 hod. – 12.00 hod. / pouze pro případy, které vyžadují osobní jednání a je třeba schůzku s ředitelkou předem domluvit emailem info@mskohoutek.cz.

V tomto emailu žadatel vysvětlí, proč potřebuje s ředitelkou MŠ osobně jednat.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Letošní zápis proběhne jinak než v letech minulých a ředitelka MŠ bude se žadateli komunikovat převážně distančně, proto je nutné uvádět na přihláškách kontaktní email a tel. číslo zákonného zástupce dítěte. Dále je třeba uvést, zda žadatel preferuje MŠ Dukelskou nebo MŠ Longenovu. V případě, že žadatel není ze spádové oblasti mateřské školy, uvede zákonný zástupce v přiloženém dopisu důvod, proč žádá právě o tuto mateřskou školu / stačí krátký popis situace rodiny /.

Přihlášku je možné stáhnout na webových stránkách MŠ: www.mskohoutek.cz

Tiskopis je vytvořen ještě před situací kolem pandemie Covid-19, obsahuje tudíž část pro potvrzení lékaře, tu nevyplňujte. Potvrzení je nahrazeno čestným prohlášením, viz „Doložení řádného očkování“.

Nebo si ji vyzvednout v pondělí 4.5.2020 dopoledne v mateřské škole od pracovnice MŠ /hlavní vchod MŠ Dukelská /.