Informace ke spádovým oblastem pro mateřské školy.

Vážení rodiče, asi již víte, že novela školského zákona přinesla spádové oblasti pro mateřské školy. V návaznosti na tento zákon vydal zřizovatel mateřských škol v Benešově vyhlášku, která tyto spádové oblasti v Benešově určuje. Vyhláška byla schválena zastupitelstvem města. Její účinnost je od 1.9.2017.

Pro ulehčení hledání na webových stránkách města jsme vám připravili cestu: www.benesov-city.cz – městský úřad – odbory MěÚ – odbor školství, kultury a sportu – školské obvody Benešov – kliknout na obrázek zahradního herního prvku.

Zapsat své dítě můžete do kterékoli mateřské školy v Benešově. Přijetí je zákonem zaručené pouze ve „spádové školce“. Doporučujeme tedy zapsat dítě do spádové MŠ a při zápisu uvést ředitelce školy, že byste rádi z jakýchkoli důvodů, preferovali jinou školku více. Tak jako u základních škol můžete být přijati do jiné školky pouze v případě, že to její kapacita dovolí.