Informace pro rodiče k novému školnímu roku.
Informace k platbám v mateřské škole.
Školné činí na 400,- Kč měsíčně. Placení probíhá po dvou měsících. Za 9. a 10. měsíc 800,- Kč, za 11. a 12. měsíc 800,- Kč atd. Nezadávejte si v bance trvalý příkaz, o hlavních letních prázdninách se platí pouze 100,- Kč/ týden, kdy je dítě přihlášeno. Od úplaty za školné jsou osvobozeny děti narozené před 31.8.2017/ předškoláci a děti s odkladem školní docházky/.
Stravné činí 40,- Kč / 1 den. Stravné i školné je možné platit hotově nebo převodem z účtu. Přesné informace k placení se dozvíte po nástupu dítěte do školky.
Informace k 1.9.2022 pro rodiče nově nastupujících dětí
První školní den si na nástěnce u vchodu do mateřské školy vyhledáte jméno svého dítěte a zjistíte do které třídy je zařazeno. Půjdete do určené třídy, v šatně na nástěnce se jmény dětí najdete u svého dítěte značku, obrázek. V šatně podle této značky najdete pro své dítě místo, kam si uloží obuv a oblečení. Po té půjdete s dítětem do umývárny, kde si dítě umyje ruce mýdlem a na věšák se svou značkou si pověsí ručník. Teprve potom půjdete do třídy, seznámíte se s učitelkou a společně s dítětem si prohlédnete třídu, hračky, atd.
Oblečení a obuv dítěte podepište. Do šatny mu dejte v nějakém sáčku nebo tašce náhradní oblečení pro případ potřeby / ponožky, tričko, spodní prádlo, legíny, tepláčky/. Přineste pyžamko. Na zahradu mu stačí starší oblečení a obuv.
Děti tříleté podstupují adaptační program, to znamená, že nebudou hned od nástupu ve školce celý den. Nejprve dvě hodiny, pak celé dopoledne. Spinkat budou ve školce, pokud nebudou plakat přibližně po dvou týdnech. Přítomnost maminky ve třídě doporučujeme maximálně první dva dny, na chvíli. Domlouvejte se s učitelkou ve třídě. Ona vám řekne, jak si vaše dítě vede.
Děti čtyřleté a pětileté mohou být ve školce celý den, kromě 1.9.2022. Tento den doporučuji vyzvednou je ve 12.30 hod.
Ráno přicházejí předškolní třídy do 8:00 hod., ostatní třídy do 8:15 hod. Po obědě můžete vyzvedávat děti od 12.30 hod. – 13.00 hod. Odpoledne můžete dítě vyzvednout od 14.30 hod. Provoz mateřské školy je od 6.30 hod. – 17.00 hod.
V naší školce rodiče pomáhají koupí hygienického materiálu / 4 roličky toaletního papíru, krabice nebo 10 balíčků kapesníčků /. Na začátku školního roku vybírají učitelky určitou částku peněz na divadla a akce dopředu na pololetí nebo celý školní rok / 300,- 500 Kč /.
Před nástupem do školky / koncem letních prázdnin / vás oslovíme, abyste se zapojili do digitálního komunikačního programu Twigsee, se kterým naše mateřská škola právě začíná. V tomto programu budete dítě omlouvat v případě nemoci. Učitelky s vámi budou komunikovat, posílat informace a fotografie z aktivit ve školce. Oproti době minulé, kdy jste neplatili stravné za dítě, které do školky nepřišlo a nebylo omluvené, nám nový systém Twigsee toto neumožňuje. Zapamatujte si: Dítě je potřeba v systému včas omluvit / podle instrukcí, které vám zašleme/, jinak nebude oběd odhlášen a vy ho zaplatíte.
Parkování u školky v Dukelské ulici.
Pokud budete ke školce jezdit autem, parkovat můžete na vyhrazeném parkovišti před školní jídelnou ZŠ Dukelská. Od učitelky si vyžádejte terčík / parkovací hodiny /. S ním můžete parkovat vždy 1 hodinu při příjezdu a odjezdu. Žádáme vás, abyste parkování zbytečně neprotahovali, protože se na parkovišti musí vystřídat hodně aut rodičů. Největší nápor bývá mez 7.45 – 8.15 hod. Až ke školce nejezděte. Tam mohou jen auta na zvláštní povolení.
Parkování u MŠ Longenova 1719 nemá žádná zvláštní upřesnění.
Taťána Mastná, ředitelka MŠ U kohoutka Sedmipírka, Dukelská 1546, Benešov.