4.ledna jsme v MŠ Dukelská zahájili nový rok akcí pro rodiče a budoucí školáčky – interaktivním workshopem, který měl rodičům nastínit, jak je na tom jejich dítě po stránce školní zralosti. Lektorka, Mgr. Hana Otevřelová, dětem předkládala úkoly na ověření zrakového a sluchového vnímání, předmatematických představ, prostorové orientace a grafomotoriky.Rodiče, kteří naši pozvánku přijali a s dětmi přišli, určitě nelitovali času, který s námi ve školce strávili. Dozvěděli se zajímavé informace a byly jim zodpovězeny i konkrétní dotazy.

Děkujeme za účast.

Na konec února nebo začátek března připravujeme besedu na téma školní zralost s pracovnicí pedagogicko – psychologické poradny v Benešově, Mgr. Radmilou Pikorovou.