Poslední týdny byly téměř všude ve znamení maškarních rejů, a tak se i děti z MŠ Longenova dočkaly ve čtvrtek 23.2.2023 svého vysněného KARNEVALU. Slůňata i Medvíďata přišla v hojném počtu, a tak bylo hodně veselo. Zpívalo se a tančilo, plnily se nejrůznější úkoly a probíhaly promenády masek.
Co maska, to originál! Opět se ukázala velká kreativita, nápaditost a šikovnost našich rodičů.
Děkujeme všem rodičům, protože radost v dětských očích stála opravdu za to!

Soňa Tůmová