Třída Motýlků se v úterý 8.10.2019 vypravila do konopišťského lesa. Na louce v parku děti hledaly pod listím broučky, sbíraly kaštany, které dávaly do krmelce zvířátkům. Největším zážitkem bylo objímání silného kmene stromu.

Při zpáteční cestě jsme pozorovali na poli bažanty. Vycházka se povedla a děti byly nadšené a spokojené.

J.Chotovinská a J.Škvorová