V pátek 22.9. si děti ze třídy Ježečků udělaly výlet na Konopiště. Ekovláčkem jsme se svezly až k Růžové zahradě, kterou jsme mohly řádně prozkoumat. Obdivovaly jsme stále rozkvetlé růže, viděly pávy, bažanty i veverky a děti nadchl Korkový altánek. Také jsme došly za medvědem Jirkou, kterého děti mohly pozorovat při odpočinku. Na závěr si děti prohlédly výra Václava a po malém posilnění vyrazily pěšky zpět do školky, rovnou na oběd.
Monika Stibůrková