Mateřská škola „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov, Dukelská 1546, 25601 Benešov

 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání  od školního roku 2018/19  a dále

 

1.děti, které dosáhnou k 31.8.2018 věku 5ti let a děti s odkladem školní docházky, pro které platí povinné předškolní vzdělávání a jejichž místo trvalého pobytu je              ve spádové oblasti    MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov

 

  1. děti, které dosáhnou k 31.8.2018 věku 4 let a jejich místo trvalého pobytu je ve spádové oblasti MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov

 

  1. děti, které dosáhnou k 31.8.2018 věku 3 let a jejich místo trvalého pobytu je ve spádové oblasti MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov

 

  1. sourozenci dětí, které již MŠ navštěvují a místo jejich trvalého pobytu není ve spádové oblasti MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov po dosažení věku 3 let k 31.8.2018. Pořadí je určeno podle věku dítěte, od starších po mladší.

 

  1. děti, které dosáhnou k 31.8.2018 věku 5ti let a děti s odkladem školní docházky, jejichž místo trvalého bydliště není ve spádové oblasti MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov až do naplnění kapacity MŠ

 

6.děti , které dosáhnou věku 3 let v období od 1.9.2018– 31.12.2018, jejichž místo trvalého pobytu je ve spádové oblasti MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov

 

  1. děti čtyřleté a tříleté, jejichž místo trvalého pobytu není ve spádové oblasti MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov od starších po mladší až do naplnění kapacity MŠ

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy je plně v kompetenci ředitelky mateřské školy.

 

Vydala dne:  10.4.2018                                    Taťána Mastná, ředitelka MŠ

 

 

Vydala dne:  10.4.2018                                    Taťána Mastná, ředitelka MŠ