Mateřská škola „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov, Dukelská 1546, 256 01 Benešov

Od 1.9.2017 Školský zákon stanovuje  povinné předškolní vzdělávání pro děti, které do 31.8. daného kalendářního roku dovrší 5 let. Aby mohl rodič splnit tuto zákonnou povinnost a přihlásit své dítě do mateřské školy v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, má dítě ze spádové oblasti zajiťěné místo ve spádové mateřské škole.

Obecně závazná vyhláška města Benešov č.3/2022 stanoví spádové školské obvody mateřských škol. Mateřská škola „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov má stanovené tyto spádové obvody:

1/ obce :  Chlístov, Chrášťany a Struhařov

2/ části obce Benešov : Buková Lhota, Chvojen, Konopiště, Mariánovice, Pomněnice, Vidlákova Lhota, Úročnice

3/ ulice v Benešově: Čedíkova, Dukelská, Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Hálkova, Hodějovského, J.F.Chalupeckého, Jana Nohy, Jana Švermy, Janského, Jiřího Horáka, K Nemocnici, K Přeložce, Karla Nového, Ke Stadionu, Konopišťská, Křižíkova, Lomená, Longenova, M.Kudeříkové, Máchova, Matiegkova, Mendelova, Mydlářka, Na Mýtě, Na Svépomoci, Na Tržišti, Nádrěžní, Nová Pražská, Pavlíkova, Pražská, Purkyňova, Smetanova, Spartakiádní, Sukova, šímova, Tyršova, U Elektrárny, U Parku, Vnoučkova, Za Nádražím.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/23

1.děti, které dosáhnou k 31.8.2022 věku 5ti let a děti s odkladem školní docházky, pro
které platí povinné předškolní vzdělávání a jejichž místo trvalého pobytu je ve
spádové oblasti MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov

2.děti,které dosáhnou k 31.8.2022 věku 4 let a jejich místo trvalého pobytu je ve spádové
oblasti MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov, od nejstarších po nejmladší až do
naplnění kapacity MŠ.

  1. děti,které dosáhnou k 31.8.2022 věku 3 let a jejich místo trvalého pobytu je ve spádové
    oblasti MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov, od nejstarších po nejmladší až do
    naplnění kapacity MŠ.
  2. sourozenci dětí, které již MŠ navštěvují a místo jejich trvalého pobytu není ve spádové oblasti MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov , kteří dosáhnou věku 3 let nejpozději k 31.8.2022 podle věku od nejstarších po nejmladší
  3. děti, které dosáhnou k 31.8.2022 věku 3 let a jejichž trvalé bydliště není ve spádové oblasti MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov, s předností dětí 5ti letých až do naplnění kapacity školy

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy je plně v kompetenci ředitelky mateřské
školy.
Dne: 31.3.2022

Taťána Mastná, ředitelka MŠ