Ve čtvrtek 19.9.2019 se na Masarykově náměstí v Benešově konala putovní výstava Ligy proti rakovině Praha, pořádaná v rámci akce Každý svého zdraví strůjcem. Akci navštívily třídy Motýlků, Kuřátek a Kačenek.

Pro děti zde byla připravena expozice „Labyrint zdraví“ s informacemi o zdravém životním stylu. Zde děti plnily úkoly, za které následně dostaly odměny a dárky.

Andrea Hanibalová