V mateřské škole v nejbližších dnech proběhne logopedická depistáž. Prosíme rodiče, aby nepřehlédli v šatnách průzkum zájmu.

V listopadu na tuto 
depistáž navážeme besedou s Mgr. Michaelou Voldřichovou.