Mateřská škola přijme :
Kvalifikovanou učitelku pro pracoviště
MŠ Longenova 1719, Benešov.
Nástup leden 2020 .

Bližší informace u ředitelky MŠ.

V Benešově, dne: 31.10.2019