Mateřská škola přijme :

Asistentku pedagoga na úvazek 20 hodin týdně.

Požadavek na vzdělání: kvalifikace učitelky MŠ nebo maturita a kurz pro asistenty pedagoga / je možno dodatečně absolvovat /.

Bližší informace u ředitelky MŠ.

V Benešově, dne: 19.9.2018