Medvíďata na vánočním koncertu ZUŠ

První adventní neděle je za námi, kolem nás se začíná vše ladit do předvánoční nálady,
a tak se i děti ze třídy Medvíďata nechaly strhnout touto sváteční atmosférou
a přijaly pozvání na vánoční koncert žáků ZUŠ J. Suka v Benešově.
Dětem se koncert moc líbil. Seznámily se s některými strunnými a dechovými hudebními nástroji
a poslechly si nejrůznější melodie nejen z klasické, ale také lidové a populární hudby.
Některé melodie byly pro ně známé, některé alespoň povědomé.
Zaručeně však všichni poznali hudební ukázku k animované pohádce „PAT a MAT“.

Děkujeme mnohokrát za milé pozvání na tento koncert panu řediteli ZUŠ Václavu Turkovi,
ale také žákům a celému učitelskému sboru ZUŠ za úžasnou atmosféru na této akci.
Velký dík však také patří paní ředitelce Ludmile Králové ze Základní a praktické školy Benešov,
která na toto předvánoční setkání poskytla krásné prostory tělocvičny v jejich škole.

Soňa Tůmová