Ve středu, dne 31. 1. 2018, bylo v celé naší školce úplně modro, neboť jsme si uspořádali, jako již tradičně, „Modrý den,“ což znamená, že jsme v tento den přišli do školky úplně všichni v modrém oblečení. Atmosféra celého dne se nesla ve veselém duchu, děti soutěžily, hrály hry a za vše byly náležitě oceněny pochvalou a sladkou odměnou. Velice jsme si to užili a těšíme se na další barevný den.

Lucie Pazderová