Vážení rodiče.
Oznamuji vám tímto, že od září 2021 dojde ke snížení úplaty za předškolní vzdělávání ze současných 500,- Kč na 400,- Kč měsíčně. Placení ponecháme po dvou měsících, tak jak bylo v tomto školním roce. Od úplaty za školné jsou osvobozeny děti narozené před 31.8.2016/ předškoláci a děti s odkladem školní docházky/. Nezadávejte si trvalý příkaz.
Dále vám oznamuji, že stravné se naopak od září 2021 zvyšuje na 38,- Kč/ 1 den. Pokud platíte stravné inkasem, bude potřeba tento souhlas upravit na měsíční částku 900,- Kč / v případě 23 pracovních dnů v měsíci x 38,- Kč/ a mít na účtu vždy potřebnou maximální částku 900,- Kč.
Tyto informace najdete v září v šatnách u tříd.

Za všechny zaměstnance mateřské školy vám a vašim dětem přeji krásné prázdniny.
Taťána Mastná, ředitelka MŠ.