Na návštěvě v Technických službách.

Ve čtvrtek dne 12.04.2018 navštívila třída „Štěňátek“ v rámci ekologické výchovy Technické služby Benešov, s.r.o.

Přivítal nás osobně ředitel technických služeb pan Bohumil Rataj, který děti provedl nejen celým areálem podniku, ale všechny také zaujal poutavým vyprávění o zpracování jednotlivých druhů odpadů s velmi zajímavou didaktickou pomůckou „Malým recyklačním kufříkem“. Děti si měly možnost prohlédnout sběrný dvůr a také určovaly, jaký druh odpadu je nebezpečný a do kterých kontejnerů se jednotlivé druhy odpadu třídí.

Prohlídka vozového parku zaujala nejen chlapce, ale také děvčata, a tak si zájemci mohli sednout například za volant popelářského vozu, traktoru, vozu se zdvižnou plošinou nebo čistícího vozu. Protože byly děti při prohlídce nejen hodné, ale také správně odpovídaly na jednotlivé otázky, dostaly v závěru návštěvy za odměnu sladké pamlsky. Návštěva se nám všem líbila, a tak tedy moc děkujeme.