Návštěva putovní výstavy
Ve čtvrtek 19. 9. 2019 se třída Zajíčků a Ježečků zúčastnila putovní výstavy „Každý svého zdraví strůjcem.“ Na benešovském náměstí jsme si vyzkoušeli fyzické i smyslové dovednosti
a na podiu zazpívali písničku. Společně jsme úspěšně vyřešili všechny úkoly a získali odměnu. Z výstavy jsme si odnesli spoustu informací o zdravém životním stylu.
Lenka Navrátilová