Ve středu 10.listopadu nás ve třídě Žabek navštívila lektorka z Čapího hnízdo s ekoprogramem nazvaným ‚‚ Každý má své povolání, práci – čili zaměstnání aneb kdo se stará o zvířata a rostliny. Děti získaly zajímavé informace o chovu zvířat a pěstování hospodářských plodin na poli. Plnily i praktické úkoly jako třeba zahánění ovcí, chytání ryb a sklízení záhonku. Těšíme se na další pokračování tohoto programu, který nás čeká za měsíc i na milou paní lektorku, která měla vše perfektně připravené a děti uměla zaujmout.