V úterý 19. 3. 2019 jsme se s předškoláky ze třídy Medvíďat vydali na ukázkovou hodinu výuky do ZŠ Dukelská. Paní učitelky z 1. tříd si pro nás připravily hezký a zajímavý program, do kterého se naše děti s chutí zapojily. Zkusily si poznávat písmenka, podepsat se, počítat, procvičit si své znalosti prostřednictvím aktivit na interaktivní tabuli, atd. Zkrátka, zkusily si, jaké to bude, až z nich budou školáci. A my děkujeme za tuto příležitost.

Lucie Pazderová