Ve čtvrtek 27.6.2019 děti ze třídy Kuřátek nocovaly v MŠ. Nejdříve plnily úkoly na Pohádkové cestě za pokladem. Pak si chvilku hrály a malovaly ve školce. Bez „bojovky“ by to nebylo ono,  a tak jsme se na ni vypravili večer s baterkami. Hledali jsme poklad od princezny Hermínky ukrytý na zahradě. Skrýval se v bukovém labyrintu a obsahoval  milované bonbony a tričko s kohoutkem. Pak zbyl ještě čas na povídání a pohádku před spaním. Než ji paní učitelka dočetla, všichni spokojeně spali, kromě paní učitelek, které celou noc malé spáče hlídaly. Nocování na rozloučenou se školkou se nám všem moc líbilo.

Andrea Hanibalová