Vážení rodiče.

Za několik dnů začne školní rok 2019/20. Zaměstnanci mateřské školy o prázdninách nejen čerpali dovolenou, ale také připravovali školku na nový začátek, kterým první školní den bezesporu je. Letos to bude 2.září, kdy se do školky vrátí děti, které školku již navštěvovaly, a nastoupí nové děti, přijaté při zápisu v květnu.

Ačkoli jsem nezavinila situaci, se kterou vás chci nyní seznámit, cítím potřebu omluvit se, vysvětlit a požádat o pochopení.

Omlouvám se rodičům, kteří se zúčastnili informační schůzky ve školce v červnu a dostali ode mě mylné informace. Informaci o uzavření MŠ Longenova a také informaci týkající se zařazení dětí do tříd. Bohužel několik dní po této schůzce došlo ze strany zřizovatele MŠ nečekaně ke zvrácení původního rozhodnutí , týkajícího se uzavření MŠ Longenova. Jedna třída, Medvíďata, zůstává v provozu / budou ji navštěvovat děti, které zde zůstaly po odchodu předškoláků do školy/. Tato náhlá změna rozhodnutí způsobila mě, ředitelce školy problém s organizací vzdělávání. Protože tyto děti nepřešly na Dukelskou, zůstala celá jedna třída v kontejnerové přístavbě prázdná. Byla jsem nucena přistoupit k novému zařazení dětí, převážně těch nově přijatých, některých i stávajících.

Prosím vás, abyste se v předstihu seznámili s tím, do které třídy je vaše dítě zařazeno, aby v pondělí 2.září nebyly zmatky. Seznamy zveřejníme ve vývěsce u vchodu do MŠ Dukelská již ve čtvrtek 29.8.2019. Ještě jednou se omlouvám a předem děkuji za pochopení.

Současně vás žádám, abyste se na těchto webových stránkách seznámili se Školním řádem, ŠVP a Směrnicí na úplatu za předškolní vzdělávání. /Tyto dokumenty najdete i v písemné formě v mateřské škole/. I nadále sledujte naše webové stránky a informace v šatnách u tříd.

Upozornění pro rodiče dětí zařazených do tříd Koťátka a Myšky : 2.září není nutné přijít do školky brzy ráno. Přijďte kdykoli dopoledne do cca 10hodin. Pokud nepřijdete všichni najednou, bude větší prostor pro komunikaci s učitelkami, které budou ve třídě přítomné obě dvě a klidnější prostředí pro děti. První školní den většinou ještě nejmenší děti ve školce nezůstávají. Seznamte se také s podmínkami postupné adaptace dětí na mateřskou školu.

Závěrem bych chtěla vyjádřit, že se na děti už všichni velice těšíme a doufáme v dobrou spolupráci s vámi, rodiči. Na shledanou 2.září 2019. Taťána Mastná, ředitelka