Otevřená „dvouhodina“ u Zajíčků.

Čtvrtek 10. 11. 2022 byl pro třídu Zajíčků zvláštní v tom, že nás mohli navštívit rodiče a podívat se, jak probíhá dopolední vzdělávání a veškeré činnosti s tím spojené. Pro Zajíčky to bylo něco zcela výjimečného, protože předchozí 2 roky jsme o tuto možnost z důvodu covidových opatření přišli.

Abychom odstranili nervozitu, dětské obavy či nesmělost, zapojili jsme rodiče do komunikativního kruhu, do ranního cvičení ale i hlavní řízené činnosti. Celé dopoledne se neslo v duchu svatého Martina a k tomu odpovídaly i jednotlivé činnosti. Společně s rodiči se Zajíčci naučili píseň o svatém Martinovi, kterou si doprovodili na Orffovy nástroje a také ji pohybově ztvárnili. Nečekaným překvapením byl tatínek, který je jmenovcem svatého Martina, neváhal ani chvilku a rád se oblékl do pláště a nasedl s mečem na „koně“. Rodiče viděli, jak děti pracují nejen u interaktivní tabule, tvoří u stolečku či plní pracovní listy, ale také jak se dokáží obsloužit při svačině a jak zvládají sebeobsluhu celkově.

Celé dopoledne se moc povedlo a podle reakce dětí a rodičů byli všichni spokojeni. Co by byl svatý Martin bez svatomartinských rohlíčků? Na ty už bohužel nedošlo, ale všichni rodiče si odnesli domů alespoň recept, a kdo ví, třeba o víkendu najdou čas a společně s dětmi rohlíčky upečou.

Mgr. Jaroslava Laliková