Čtvrteční krásný den jsme pasovali naše předškoláky na zahradě za doprovodu pana Krejčíka a jeho zpěvu na školáky. Našim budoucí­m prvňáčkům jsme popřály mnoho úspěchu a zdaru ve škole. Jako překvapení si děti pro rodiče a jejich blízké  připravily krásnou báseň. Ještě jednou jim tí­mto přejeme šťastné vykročení do nové životní etapy a hodně úspěchů  ve škole.