Každým rokem připravujeme pro děti různé akce, kterých se zúčastňují v průběhu školního roku. Pro Vaši informaci Vám nabízíme k nahlédnutí zde:

ZÁŘÍ:

 • seznamovací odpoledne s dětmi a rodiči – opékání buřtů na zahradě MŠ
 • „Děti hrají divadélko dětem“ – předškoláci vítají nové děti v MŠ

ŘÍJEN:

 • divadelní představení v MŠ – „Kominíček a štěstí“
 • výroba skřítků Podzimníčků – spolupráce s dětmi a rodiči, výstava v MŠ
 • sběr kaštanů a žaludů
 • návštěva Ovocné školky v Benešově
 • fotografování – alba
 • vysazení lípy na zahradě MŠ – Den stromů, zapojení do kampaně „Stromy svobody 1918 – 2018 Nadace Partnerství“
 • návštěva výtvarné výstavy v DDM „100 let české státnosti“
 • drakiáda v MŠ
 • Žlutý den v MŠ
 • podzimní prázdniny

LISTOPAD:

 • podzimní tématické vycházky (Konopiště, okolí MŠ, …)
 • průzkum fyzičky a zdatnosti dětí v různých disciplínách na zahradě MŠ
 • příprava zahrady MŠ na zimu – hrabání listí
 • Den otevřených dveří v MŠ
 • divadelní představení v MŠ – „Cukrářka Barborka“
 • Eko program v MŠ – Čapí hnízdo

PROSINEC:

 • předplavecký výcvik předškoláků
 • Mikulášská nadílka v MŠ
 • zdobení vánočního stromečku na radnici
 • vánoční tvoření s rodiči + vánoční hudební vystoupení Kateřiny Ševidové
 • Eko program v MŠ – Čapí hnízdo
 • vánoční nadílka v MŠ
 • vánoční výstava v DDM

LEDEN:

 • předplavecký výcvik předškoláků
 • Modrý den v MŠ
 • program v MŠ – „Kino do škol – Vesmír“
 • Eko program v MŠ – Čapí hnízdo

ÚNOR:

 • předplavecký výcvik předškoláků
 • hudební představení v MŠ – „Letem světem“
 • Eko program v MŠ – Čapí hnízdo
 • karneval v MŠ

BŘEZEN:

 • představení v MŠ – „Kouzelník a bublinková show“
 • tématická vycházka do Konopiště – loučení se zimou
 • návštěva předškoláků v 1. třídách ZŠ
 • návštěva Městské knihovny v Benešově – měsíc knihy
 • Zelený den v MŠ

DUBEN:

 • divadelní představení v MŠ – „Jak se Barborka zatoulala“
 • dopravní výchova na dopravním hřišti
 • společná fotografie + fotografie předškoláků na tablo

KVĚTEN:

 • besídky ke Dni matek
 • školní atletická olympiáda
 • školní výlety

ČERVEN:

 • činoherní představení v MŠ – „Pohádky o Káče“
 • Rozlučka s předškoláky v MŠ na zahradě MŠ

Dále se zúčastňujeme akcí, které pořádá KIC Benešov (zdobení vánočních stromečků u radnice. zdobení velikonočního stromu, atd…).

Bližší informace k akcím se dozvíte každý měsíc na své třídě.

Následně na internetových stránkách MŠ naleznete informace a fotografie z uskutečněné akce.