PLÁNOVANÉ AKCE NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Každým rokem připravujeme pro děti různé akce, kterých se zúčastňují v průběhu školního roku.
Pro vaši informaci Vám nabízíme k nahlédnutí zde:

ZÁŘÍ : Perníková pohádka – hudební  představení v MŠ

         : Z písničky do písničky – hudební představení v MŠ

ŘÍJEN : Komeníček a štěstí – divadelní představení v MŠ

           : Princezna na hrášku – divadelní představení v MŠ

LISTOPAD : Lampionový průvod

                   : Klaun Pepíno – divadelní představení v MŠ

                   : Vítání adventu

PROSINEC : Mikulášská nadílka

                    : Předplavecký výcvik předškoláků ( 10 lekcí )

                    : Půjdem spolu do Betléma – hudební představení v MŠ

                    : Vánoční posezení s rodiči

LEDEN : Kuba Kubikula – divadelní představení v MŠ

             : Kino do škol – Vesmír

ÚNOR : Projdeme se po ZOO – divadelní představení v MŠ

            : Karneval

BŘEZEN : Kouzelník a bublinková šou

DUBEN : O statečné Margitce – divadelní představení v MŠ

KVĚTEN : Tři pohádky o Honzovi – divadelní představení v MŠ

                : Besíka ke Dni maminek

ČERVEN : Pejsek a kočička – divadelní představení v MŠ

               : Pohádky o Káče – divadelní představení v MŠ

               : Třídní výlety

               : Rozlučka  předškoláků

Dále se zúčastňujeme akcí, které pořádá KIC Benešov (zdobení vánočních stromečků u radnice, zdobení velikonočního stromu, vítání občánků, atd…). Bližší informace k akcím se dozvíte každý měsíc na své třídě.
Následně na internetových stránkách MŠ naleznete informace a fotografie uskutečněné akci.