Ještě nedávno jsme se s dětmi těšili, až začneme jezdit na plavání. Ani jsme se nenadáli a už máme po něm. V pondělí 25. 2. 2019 absolvovali předškoláci ze třídy Medvíďat svoji poslední lekci v rámci plaveckého výcviku. Uteklo to doslova jako voda. Děti si takto strávený čas velmi užívaly a mnoho jim to dalo. My tímto děkujeme paní lektorkám za pěkné vedení celého kurzu.

Lucie Pazderová