Děti ze třídy Štěňátek, Koťátek, Myšek, Žabek a Medvíďat absolvovaly během jara 8 lekcí plaveckého
výcviku. Naučily se správnou techniku plavání, užily si vodní hrátky v malém bazénu. Postupně zkoušely
plavat i ve velkém bazénu s pomocí křidélek a břišních pásů. Odvážely se klouzat po klouzačce do
hloubky, kde je chytala p. plavčice. Při poslední lekci již skákaly ze skokanského můstku samy. Dne 25.

  1. proběhne poslední 10. lekce. To již budou děti zkušení plavci a obdrží za účast pěkný diplom!

Bc. Lenka Kristiňáková, Dis.