V úterý 2. května děti shlédly divadlo plné krásných písní, zvířátek a obrázků. Pan Plecha a paní Neplecha s dětmi objevovali krásy lesa i jeho tajemství. Děti si připomněly správné chování v lese, byly vtahovány do děje pomocí písní, kde si vyzkoušely různé role, někdo sbíral houby, jiní zase dávaly listy na stromy. Z pár kamarádů se stala i zvířátka. Děti si divadlo moc užily a zdařile se zapojovaly do zpěvu.

M. Marešová, třída Koťátek