Dobrá nálada a chuť tvořit panovala i na letošním podzimním „Halloweenském“ tvoření s rodiči ve středu 23.10.2019 ve třídě Kuřátek. Za odměnu jsme si opekli buřty na školní zahradě.

Všechny výrobky jsou vystaveny v 1.patře vestibulu.

Andrea Hanibalová