Ve středu 11.10. třída Motýlků s rodiči vítali podzim na naší školní zahradě. Společně vyráběli podzimníčky. Při tvoření si rodiče vyslechli několik důležitých informací o školní zralosti dětí a o dalších plánovaných akcích. Počasí se vydařilo, bylo krásné slunečné odpoledne. Setkání vyvrcholilo opékáním špekáčků. Maminky upekly sladké dobroty a zpestřily nám tabuli. Podzimní odpoledne jsme si všichni moc užili.

paní učitelky Jitka Chotovinská a Jitka Škvorová, paní asistentka Irena Franková