31.10.2019 jsme se sešli s rodiči a dětmi na podzimním tvoření z keramické hlíny na třídě Kačenek. Práce s přírodním materiálem všechny zaujala a s chutí se pustili do práce.

Výrobky, které se moc vydařily, budou k vidění na chodbě v 1.patře.

Všem zúčastněným děkujeme za příjemně prožité odpoledne.

M.Vosičková, V. Podroužková