V letošním roce jsme již podruhé přivítali v naší školce policejní návštěvu.
V pondělí 15.5.2023 nás tentokrát navštívil s policejní výstrojí i výzbrojí
pan policista vrchní inspektor nadpraporčík Jaroslav Bican.
Jeho poutavé vyprávění o činnosti policistů nadchlo nejen chlapce, ale i děvčata.
Děti si vše mohly nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet. A tak si potěžkávaly mohutný
policejní štít a neprůstřelnou balistickou vestu, zkoušely si zásahovou helmu
i ostatní policejní pokrývky hlavy a mohly si osahat některé typy obušků.
Na chvíli také nahlédly do práce policejních detektivů a kdo měl zájem, mohl si
vytvořit vlastní otisk dlaně. Neváhal nikdo, daktyloskopie nadchla všechny, a tak
si otisk své ruky odnášely domů všechny děti.
Venku lehce pršelo, ale to nikoho neodradilo od toho, aby si na závěr setkání
nemohl prohlédnout policejní vůz úplně zblízka, a také vyslechnout čtyři druhy
sirén, které mohou policisté používat.
Páni, to byla ale paráda, až všem uši zaléhaly.
Děkujeme moc a budeme se zase někdy příště těšit na viděnou.

Soňa Tůmová