Vážení rodiče.

V tomto školním roce jsme pro vás připravili několik zajímavých setkání s odborníky na výchovu a vzdělání předškolních dětí. Vstupné na tyto besedy je pro vás zdarma. Akce bude hrazena z evropských dotací „Šablony pro MŠ II“.

8.10.2019 od 15.30 hod. vás srdečně vás zveme na setkání s lektorem a koučem, panem Petrem Svobodou, který s vámi pohovoří na téma „TÁTOHRANÍ“.

20.11.2019 od 16.00 hod. vás zveme na setkání s Mgr. Michaelou Voldřichovou, která vás zasvětí do problematiky ROZVOJE DĚTSKÉ ŘEČI. Této besedě bude předcházet logopedická depistáž u dětí v MŠ.

28.11.2019 od 16.00 hod. vás zveme na besedu na téma „ ŠKOLNÍ ZRALOST“

Lektor : Mgr. Radmila Pikorová z Pedagogicko psychologické poradny v Benešově.

Na všechny besedy najdete pozvánku na nástěnce v šatně u třídy. Délka besed se odvíjí od vašeho zájmu klást otázky, zpravidla se pohybuje od 90 – 120 minut. Pokud nemáte kam dát děti a beseda se protáhne přes 17.hodinu, zajistíme hlídání i po této hodině.