Vážení rodiče, prosím čtěte pozorně! Provoz MŠ o hlavních/ letních / školních prázdninách 2024

MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov bude uzavřena od  29. 7. – 30. 8. 2024

Možnost přijetí dítěte do jiné mateřské školy je kapacitně omezená, proto doporučujeme naplánovat si dovolenou na dobu uzavření naší MŠ. Od 29. 7. – 9. 8. 2024 je možno v urgentních případech přihlásit dítě do MŠ Úsměv. Od 12. 8. – 23. 8. 2024 do MŠ Čtyřlístek. Od 26. 8. – 30. 8. 2024 budou v provozu ostatní mateřské školy podle jejich potřeb. Naše děti nebudou v tomto termínu přijímat.

Žádosti o přijetí do jiných mateřských škol je třeba odevzdat ředitelce MŠ U kohoutka Sedmipírka prostřednictvím třídních učitelek do 15. 5. 2024. V žádném případě si nevyřizujte přijetí do jiných školek sami  v těchto školkách. To budete muset jen v případě, že nedodržíte termín uzávěrky 15. 5. 2024. I tak je třeba toto oznámit třídní učitelce, aby vám vydala kopii Evidenčního listu dítěte a mohli jste ji vzít do této jiné školky s sebou.

Kapacita MŠ o hlavních prázdninách je omezena z důvodu probíhajících  oprav, údržbových a úklidových prací a z důvodu  čerpání  dovolených zaměstnanců. Děkujeme za pochopení.

Na dobu provozu naší mateřské školy, tj. od 1. 7. – 26. 7. 2024  budete v šatnách vyplňovat průzkum docházky. Uzávěrka průzkumu bude 15. 5. 2024.

Provoz pro přihlášené děti ze všech tří školek začne 1. 7. 2024  v MŠ Dukelská. Z důvodu čerpání dovolených se budou u dětí učitelky i provozní zaměstnanci po týdnech střídat.                    

                     Taťána Mastná, ředitelka školy.