Dne 14.června 2018 proběhlo na naší mateřské školce Na Paloučku rozloučení s předškoláky. Děti ze třídy Zajíců a Žabek byly pasováni pohádkovým rytířem z předškoláků na školáky. Každé z dětí si odneslo knížku a malý dáreček na památku. Po slavnostním pasování probíhaly na zahradě různé soutěže pod vedením pohádkových postav. Velký ohlas u dětí sklidila závěrečná diskotéka. Kdo měl chuť, mohl si na zahradě opéci buřta a osvěžit se limonádou. Celou akci děti zakončily nocováním ve školce. Vážíme si hojné účasti rodičů a prarodičů dětí. Zároveň děkujeme všem, kteří přispěli drobnými dárečky pro budoucí školáky. Přejeme dětem i rodičům prázdniny plné sluníčka a odpočinku.