Poslední týden před prázdninami nás v MŠ navštívili policisté České republiky s poučným a zajímavým programem. Zábavnou formou dětem představili toto povolání, upozornili na chování v jednotlivých situacích . Každý si mohl vyzkoušet některé z uniforem a prohlédnout si ochranné pomůcky, které policisté mají. Nejvíce děti zaujala hra na „Detektivy“, kdy kouzelným způsobem objevovaly své otisky prstů. Na závěr programu jsme se přesunuli k policejnímu autu. Pan policista nám auto ukázal a následně si ho děti důkladně prohlédly.

Za zvuku sirén se s námi návštěva rozloučila. Moc děkujeme za nevšední zážitek.