Provoz MŠ o hlavních/ letních / školních prázdninách 2020

MŠ „U kohoutka Sedmipírka“ Benešov bude v provozu

do 3.7.2020 a od 3.8. – 31.8.2020, a to budova MŠ Dukelská. / 4 týdny v červenci bude mimo provoz/. Přihlásit dítě na prázdninový provoz můžete do poloviny května. Stačí vyplnit průzkum na prázdniny v šatnách u tříd. Platba za školné proběhne předem do 10.6.2020 / 100,- Kč za každý týden /.

Na prázdninový provoz nebudou přijaty děti matek na rodičovské dovolené a děti matek vedených na Úřadu práce, neboť kapacita MŠ o hlavních prázdninách je omezena z důvodu probíhajících údržbových a úklidových prací a z důvodu čerpání dovolených zaměstnanců. Kromě pravidelných údržbových a úklidových prací přibude letos oprava střechy na kontejnerové přístavbě MŠ Dukelská, která pravděpodobně začne již v červnu.

Vyzýváme rodiče, aby si na dobu uzavření naší MŠ / od 6.7. – 31.7.2020/ naplánovali dovolenou. Možnost umístění dítěte do jiné mateřské školy v Benešově je značně omezená z kapacitních důvodů těchto mateřských škol. Pro tento případ je třeba vyžádat si bližší informace u třídních učitelek.