Rozlučka s předškoláky

V pátek 10.6.2022 se odpoledne od 16 hodin na školní zahradě Mateřské školy Na paloučku konala rozlučka s předškoláky. Celou akci zahájila paní učitelka Kateřina Čmielová, která přivítala přítomné rodiče a děti ze třídy Žabek a Myšek. Poté následovalo pasování předškoláků na školáky. Tohoto úkolu se zhostil rytíř Aleš se svou krásnou princeznou. Budoucí školáci obdrželi sportovní vak s logem MŠ U Kohoutka Sedmipírka, který obsahoval knížku, pamětní list a drobné školní pomůcky. Také děti si pro své rodiče připravily krátké hudební vystoupení. Tatínek Anežky Kjučukové pak poděkoval jménem všech rodičů třídním učitelkám a paní ředitelce za práci s dětmi. Poté už následovala volná zábava spojená s opékáním buřtů. Okolo 19 hodiny se děti rozloučily se svými rodiči, protože na ně čekalo další dobrodružství – hledání pirátského pokladu a noční spaní ve školce. Druhý den ráno si rodiče v šatně vyzvedli své do růžova vyspalé ratolesti. Všichni jsme rádi, že nám přálo počasí a celá akce se vydařila.
Milé děti, ať se vám ve škole líbí a Vy rodiče, mnoho trpělivosti se svými prvňáčky.

Třídní učitelky ze Žabek