Rozlučka s předškoláky a pasování na školáky v MŠ Longenova.
V úterý, dne 12. 6. 2018, čekal především naše předškoláčky ze třídy Medvíďat velký den. V 15.00 hod. začala na zahradě MŠ rozlučka s předškoláky. Pozváni byli jak rodiče, sourozenci, babičky, dědečkové, tak i ostatní děti z MŠ. Na začátku programu předneslo našich 16 předškoláků básničky a zazpívalo písničky. Poté proběhlo jejich pasování z předškoláků na školáky, kdy děti dostaly šerpu, knížku a diplom v upomínku na léta strávená v MŠ. O zábavu se postaral klaun Cucíno se svým pomocníkem prasátkem Pepou a na závěr celé akce si mohli všichni zúčastnění opéct buřty na ohýnku, posedět a popovídat. Děkujeme všem šikovným maminkám za upečené koláče i jiné dobroty a za celý kolektiv MŠ jsme rádi, že se celá akce skvěle povedla. Teď už jen popřát našim „školákům“ hodně štěstí do další životní etapy. Lucie Pazderová.